Bwyd a diod

Blasus, maethus ac wedi’u creu at eich dant chi.
Mae ein cogyddion yn ceisio ddod i adnabod hoffterau ein preswylwyr er mwyn gallu paratoi dewis blasus o brydiau ffres a maethlon. Yn naturiol, rydym yn gallu paratoi prydiau i’r rheini gyda gofynion dietegol arbennig neu anghenion diwylliannol.

Oherwydd rydym yn cylchdroi ein bwydlenni yn dymhorol, rydym o hyd yn gwerthuso ein bwydlenni i ofalu ein bod ni’n gwneud y defnydd gorau o fwydydd y tymor ac rydym yn prynu’n lleol. Rydym wastad yn hapus i ddarparu pryd o fwyd i ymwelwyr os rydym yn cael digon o rybudd o flaen llaw ac rydym wrth ein boddau yn dathlu achlysuron arbennig!

Does dim bwydlen nodweddiadol gennym oherwydd ein hyblygrwydd, ond datblygir hwy bob yn ail wythnos.

Mae ein cogyddion yn ymdrechu darparu bwydlen amrywiol – ond rydym hefyd yn paratoi eitemau gallech fynd syth atynt. Ar gael bob dydd mae picau burum, tatws pob, brechdanau wedi’u tostio gyda dewis o lenwad, omlet, pitsa, cŵn poeth a dewis o gaws a bisgedi. Mae ffrwyth fres wastad ar gael hefyd.

Gweler esiampl o’n bwydlenni isod, neu os hoffech chi siarad gyda aelod o’n tîm am brydiau neu am unrhyw agwedd o’n gofal dementia a phreswyl, cysylltwch os gwelwch yn dda.

Brecwast:

Grawnfwydydd
Wyau (unrhyw ffordd)
Brechdanau brecwast
Brecwast Saesneg llawn
Tost gyda jam neu marmalêd

Cinio:

Gamwn, Pys gyda Sglodion/Tatws
Pwdin Taffi Gludiog

Te Prynhawn:

Dewis o luniaeth

Pryd gyda’r hwyr

Dewis o gawl, tost gyda dewis o rywbeth ar ei ben, tarten sawrus, salad, pitsa.

Brecwast:

Grawnfwydydd
Wyau (unrhyw ffordd)
Brechdanau brecwast
Brecwast Saesneg llawn
Tost gyda jam neu marmalêd

Cinio:

Cyw Iâr, Sglodion a Phys
Cacen gaws

Te Prynhawn:

Dewis o luniaeth

Pryd gyda’r hwyr

Dewis o gawl, tost gyda dewis o rywbeth ar ei ben, tarten sawrus, salad, pitsa.

Brecwast:

Grawnfwydydd
Wyau (unrhyw ffordd)
Brechdanau brecwast
Brecwast Saesneg llawn
Tost gyda jam neu marmalêd

Cinio:

Pastai tatws stwnsh gyda llysiau tymhorol.
Tarten Afal ac hufen

Te Prynhawn:

Dewis o luniaeth

Pryd gyda’r hwyr

Dewis o gawl, tost gyda dewis o rywbeth ar ei ben, tarten sawrus, salad, pitsa.

Brecwast:

Grawnfwydydd
Wyau (unrhyw ffordd)
Brechdanau brecwast
Brecwast Saesneg llawn
Tost gyda jam neu marmalêd

Cinio:

Cinio Rhost
Treiffl

Te Prynhawn:

Dewis o luniaeth

Pryd gyda’r hwyr

Dewis o gawl, tost gyda dewis o rywbeth ar ei ben, tarten sawrus, salad, pitsa.