Cyfleusterau

Rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau i sicrhau eich bod chi’n derbyn y gwasanaeth gorau a mwynderau fel defnyddiwr gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys:

Trinydd gwallt

Gwasanaeth golchi a sychu dillad

Apwyntiadau Deintydd, Optegydd a Cheiropodydd

Apwyntiadau meddyg

Ymarfer corff a chadw’n iach ysgafn

Gardd preifat a diogel

Cysylltiad trwy e-bost

Anifeiliaid Anwes trwy cytundeb

Lifftiau

Mynediad i gadeiriau olwyn

Bar/Caffi ar y safle

Cegin fach i’r preswylwyr

Pwynt teledu yn ystafell eich hunan

Mynediad i’r rhyngrwyd i breswylwyr

Ardaloedd cymunedol gyda system ddolen