Ein ffyddlondeb i chi

Yn ymarfer gofal unigol a gwreiddiol wedi ei ganoli o gwmpas yr unigolyn i bob person rydym yn cefnogi.

Gofal preswyl

Yn darparu gofal a ffordd o fyw o safon uchel, i’n preswylwyr i gyd. Darganfyddwch mwy am fyw gyda ni.

Gofal dementia

Mae Cartref Gofal Gwernllwyn yn darparu gofal o’r safon uchaf gyda’r rheini sy’n dioddef gyda Dementia. Darganfyddwch mwy

Canllaw Defnydd ein Gwasanaeth

Mae gan ein canllaw defnyddiwr gwasanaeth yr holl wybodaeth rydych chi’n ei hangen pan rydych yn penderfynu dewis Cartref Gofal Gwernllwyn

NEWYDDION

Rydym yn dwli ar rannu yr hyn sy’n digwydd yng Nghartref Gofal Gwernllwyn yn ein adran newyddion diweddaraf a’n blog.

Eich dewis chi ar gyfer eich dyfodol chi

Proffesiynol, yn ofalgar ac wedi canolbwyntio arnoch chi, cartref gofal o 41 o ystafelloedd gwely yw Gwernllwyn yn Crosshands, De Cymru. Rydym yn cynnig cefnogaeth ddyddiol i bobl sy’n byw mewn gofal preswyl ac ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.

Rydym yn anelu at ddarparu amgylchedd diogel a sicr sy’n eich ystyried chi fel unigolyn ac yn cydnabod eich gwerth yn ein cymuned. Mae calon ein gwasanaeth yn ein dymuniad i sicrhau bod Cartref Gofal Gwernllwyn yn dewis positif rydych chi wedi gwneud am eich dyfodol chi.

Eich cartref

Mae pob un o’n hystafelloedd yn gyflawn. Mae hwn yn cynnwys cyfleusterau en-suite llawn a dodrefn o safon uchel. Ond, eich cartref chi yw hwn. Os dymunwch ddod a dodrefn eich hunain gyda chi i bersonoli eich hystafell, mae croeso mawr i chi wneud – eich dewis chi yw e!

Yn gyfforddus ac yn gartrefol, mae gan bob ystafell teledu sgrin fflat wedi gosod ar y wal a system galwad modern. Darganfyddwch mwy am fyw yng Nghartref Gofal Gwernllwyn.

Relative's Testimonial

“Dw i’n hapus iawn gyda’r cartref, tîm rheoli a’r gofalwyr. Teimlaf fod fy mherthnasau yn saff yma.”

Resident's Testimonial

Cefais gacen penblwydd a chanodd pobl penblwydd hapus yn Gymraeg a Saesneg.”

Resident's Testimonial

“Dw i’n hapus yma, mae’n ail gartref.”

Resident's Testimonial

“Mae’r staff gofal yn arbennig.”

Resident's Testimonial

“Fyddwn i ddim yn newid unrhywbeth”

Resident's Testimonial

‘Allwn i ddim fod yn hapusach. Mae mor lân mae’n anghredadwy ac rydw i wedi plesio’n llwyr gyda’r bwyd yma. Dw i’n byw mewn awyrgylch gyfeillgar. Dydw i ddim yn stopio gwenu.’.

Resident's Testimonial

‘Dw i’n hapus iawn yn byw yma, y peth gorau wnes i. Mae’r staff yn gyfeillgar ac yn garedig, maen nhw wir yn. Mae’n berffaith lân yma hefyd. Cefnogodd fy nheulu fy mhenderfyniad i symud yma.’.