Gofal dementia

Urddas a pharch i'r rhai â Dementia

Gofal Dementia yn Cross Hands, De Cymru

Cartref Gofal Dementia Cofrestredig yw Cartref Gofal Gwernllwyn ac felly rydym yn gweld y byd trwy lygaid y rheini gyda dementia ac rydym yn ymwybodol o realiti ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae dementia yn brofiad gwahanol i bawb ac felly yr ydym yn gweithio gyda chi, eich teulu agos a’r gwasanaethau iechyd i ddarparu gofal dementia sy’n addas ac o safon uchel.

Mae’r llawr cyntaf yn ddarpared â goleuadau synhwyraidd a dodrefn wedi addasu’n arbennig er mwyn ateb anghenion yr rheini sy’n byw gyda dementia.

Rydyn ni yma yng Ngwernllwyn yn ffrindiau Dementia a mynycha’r staff i gyd sesiynau gwybodaeth er mwyn gwella ei ddealltwriaeth ar sut i gefnogi’n well pobl sy’n byw gyda dementia. Mae’r sesiynau gwybodaeth hyn hefyd ar agor i deulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol.

Mae hyfforddiant rheolaidd, yn cynnwys hyfforddiant gofal dementia, yn hanfodol yn ein barn ni os rydym am gadw’r safonau uchel rydym yn gosod i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Wedi seilio ar eich cynllun personol, rydym yn darparu gweithgareddau sydd wedi anelu at ysbarduno eich meddwl, cynnal eich gallu i ryngweithio gyda’r pobl o’ch gwmpas a mwyhau eich profiad yma yng Nghartref Gofal Gwernllwyn. Siaradwch gyda aelod o’r tîm heddiw, ffoniwch ni ar 01269 845214 neu gallech e-bostio ni drwy clicio yma.

Dw i’n hapus iawn gyda’r cartref, tîm rheoli a’r gofalwyr. Teimlaf fod fy mherthnasau yn saff yma.

Tystlythyr Perthynas