Gofal preswyl

Beth yw ei hoffi yng Cartref Gofal Gwernllwyn?

Gofal Preswyl yn Cross Hands, De Cymru

Cartref preswyl wedi dylunio ac adeiladu’n benodol ar gyfer yr henoed yw Cartref Gofal Gwernllwyn sy’n cynnig gofal a ffordd o fyw o safon uchel i’n holl ddefnyddwyr. Trwy gynllun gofal personol rydym yn ei greu gyda chi, rydym yn sicrhau bod gennym ddealltwriaeth gyflawn o’ch anghenion, gofynion, hoff a chas bethau. Mae hwn yn ein helpu ni i greu y dyfodol rydych wedi ei ddewis.

Mae gennym meini prawf llym wrth ddewis ein staff, nid oherwydd rhesymau cyfreithiol a diogelwch ac iechyd yn unig, ond hefyd er mwyn diogelu eu bod nhw’n dilyn ethos Cartref Gofal Gwernllwyn. Mae’n bwysig bod ein staff yn canolbwyntio yn llwyr arnoch chi, defnyddwyr gwasanaeth, ac eich  bod yn derbyn gwasanaeth o’r dosbarth cyntaf.

Fel rhan o’n ffocws i sicrhau eich bod chi’n derbyn y gofal a gwasanaeth gorau oddi-wrthym, mae set o egwyddorion gennym sy’n tanategu ein gwasanaeth. Gallech lawrlwytho copi o rain yma.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau a chyfleusterau, neu mae croeso i chi dreulio’ch amser yn darllen y papur, cael ymwelwyr neu treulio amser yn ein gardd. Mae’n lan i chi!