Gweithgareddau

Fel rhan o ein cymuned yng Nghartref Gofal Gwernllwyn, rydym yn hoffi cynnig ffordd o fyw sy’n eich siwtio chi – ac mae hynny’n golygu cynnig dewis da o weithgareddau ac achlysuron cymdeithasol.

Trafodir eich diddordebau ac hobïau arbennig yn ystod yr asesiad a chaiff eu nodi yn eich Cynllun Gofal. Os mae unrhyw diddordebau arbennig gennych, gadewch i ni wybod a fe wnawn ein gorau i drefnu eich bod yn gallu parhau gyda nhw. Mae ardaloedd tawel er mwyn i chi ymlacio neu, os dymunwch, amser tawel.

Er ein bod ni’n cynnig ystod da o weithgareddau, rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau yn ein cyfarfodydd misol sy’n golygu bod pobl yn ein cartref yn gallu trafod gweithgareddau a chlywed am gynlluniau y mis sy’n dod.

Canlyniad o ein dymuniad i ddarparu arhosiad llawn ac amrywiol i chi, mae Cyfarwyddwr Gweithgareddau gyda ni sy’n sicrhau ein bod ni’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn aml i’n preswylwyr.

Jig-so

Dosbarth ymarfer corff ysgafn.

Sgitls a dawnsio

Tripiau i atyniadau lleol

Ymweld â chorau a diddanwyr

Ffeiriau Haf

Coginio

Garddio ysgafn

Partïon (yn cynnwys gwisg fansi)

Crefftiau a chelf

Bingo

Mae ymwelon wythnosol i addoldai yn bosibl